Забыли пароль?

Новости Мира
Ваш надежный партнер!

Главная Новости

§3. ПРАВА ОСІБ ДОБОВОГО НАРЯДУ ЧЕРГОВОЇ ЧАСТИНИ

Опубликовано: 22.10.2018

Оперативний черговий міськрайліноргану є старшим оперативним начальником щодо чергових усіх підрозділів та установ, підпорядкованих міськрайліноргану, а також начальників (старших) усіх службових нарядів, що виконують завдання по охороні громадського порядку, попередженню та припиненню правопорушень, ліквідації наслідків надзвичайних подій.

Щодо забезпечення управління силами й засобами, оперативний черговий має право:


Our Miss Brooks: Convict / The Moving Van / The Butcher / Former Student Visits

- віддавати обов'язкові до виконання розпорядження черговим підрозділів, службовим нарядам, а при відсутності керівників міськрайліноргану - всьому особовому складу;

- перевіряти виконання завдань службовими нарядами. При ускладненні оперативної обстановки робити тимчасові зміни в розстановці сил і засобів з наступною доповіддю начальнику місь крайліноргану. Використовувати при необхідності для організації охорони місця події, переслідування й затримання злочинців по гарячих слідах усі задіяні на охорону громадського порядку наряди міліції, незалежно від їх підпорядкування;

- вводити в дію у встановленому порядку спеціальні оперативні плани, оголошувати збір усього особового складу або окремого підрозділу міськрайліноргану по тривозі;

- вимагати від особового складу міськрайліноргану підтримання встановленого порядку правил пожежної безпеки й санітарії;

- витребувати від керівників і працівників підрозділів міськрайліноргану інформацію, яка необхідна для виконання покладених на чергову частину завдань;

- контролювати своєчасність та повноту виконання відданих ним розпоряджень;

36

- при ускладненні оперативної обстановки звертатись до чергового вищестоящого й сусідніх органів внутрішніх справ для отримання екстреної допомоги силами й засобами, а також необхідної інформації;

- вимагати від керівників, відповідальних за організацію роботи ІТУ створення умов, що виключають надзвичайні події;

- клопотати про заохочення працівників міськрайліноргану, членів громадських формувань та громадян, які відзначились в охороні громадського порядку та боротьбі з правопорушеннями, а по фактах несумлінного ставлення до служби працівників міськрайлінорганів - про притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

- усувати від служби у відсутності начальника міськрайліноргану та його заступників будь-якого працівника міськрайліноргану за грубу дисциплінарну провину, скоєння злочину чи замах на злочин з подальшою доповіддю начальнику міськрайліноргану;

- вносити начальнику міськрайліноргану пропозиції щодо поліпшення розміщення, обладнання, оснащеності чергової частини засобами зв'язку, криміналістичною, організаційною технікою й автотранспортом, впровадження в діяльність чергової частини передових форм і методів роботи, досягнень науки і техніки.

Стосовно охорони громадського порядку, попередження, припинення й розкриття злочинів, оперативний черговий має право:

- вимагати від громадян та посадових осіб, які порушують громадський порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню повноважень міліції, виносити усне попередження особам, які допустили малозначні адміністративні правопорушення, а в разі невиконання зазначених вимог вживати передбачені законом заходи примусу;

- перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи, що посвідчують їх о.;обу, а також інші докумети, необхідні для з'ясування питання щодо додержання правил, нагляд і контроль за виконанням яких покладено на міліцію;

- затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях: осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених, які переховуються від дізнання, слідства чи суду, засуджених, які ухиляються від виконання кримінального покарання (до передачі за належністю) на строки і у порядку, передбаченому законом;

осіб, котрих як запобіжний захід обрано взяття під варту на строк, «становлений органом попереднього розслідування, прокурором, судом, але не більше 10 діб; осіб, які вчинили адміністративні правопо37

рушення, для складання протоколу або розгляду справи по суті, якщо ці питання не можуть бути вирішені на місці, - на строк до трьох годин, а у необхідних випадках, для встановлення особистості правопорушника та з'ясування обставин правопорушення (має бути підтверджено матеріалами адміністративної справи) - до трьох діб з письмовим повідомленням про це прокуророві протягом 24 годин з моменту затримання; неповнолітніх віком до 16 років, які залишилися без опікування, - на строк до передачі законним представникам або до влаштування у встановленому порядку, а неповнолітніх, що вчинили громадське небезпечні діяння і не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, - до передачі їх законним представникам або направлення у приймальники-розподільники, але не більш, як на 8 годин; осіб, які виявили непокору законній вимозі працівника міліції, - до розгляду справи, але не більш, як на 24 години; осіб, які перебували на вулицях та в інших громадських місцях у стані сп'яніння, якщо 'їх вигляд ображав людську гідність і громадську мораль, або якщо вони втратили здатність самостійно пересуватись чи могли завдати шкоди собі чи оточуючим, - до передачі 'їх в спеціальні медичні заклади або для доставлення до місця проживання, а при відсутності таких - до їх витвереження (не менше трьох годин але не більше доби); військовослужбовців, які вчинили діяння, що підпадають під ознаки злочину або адміністративного правопорушення, для передачі їх військовим патрулям, представникам військової комендатури, військових частин або військових комісаріатів; осіб, які мають ознаки вираженого психічного розладу і створюють у зв'язку з цим реальну небезпеку для себе та оточуючих - до передачі 'їх у лікувальні заклади, але не більш, як на 24 години; осіб, підозрюваних у бродяжництві або жебрацтві, з подальшим направлянням їх у встановленому порядку до приймальника-розподільника, а при відсутності приймальника-розподільника у місті чи районі утримувати таких осіб із санкції прокурора в камерах ІТУ, але не більше 10 діб;

осіб, які ухиляються від виконання постанови суду про направлення на примусове лікування від хронічного алкоголізму або наркоманії, - на строк до 3 діб;

- проводити огляд зазначених вище осіб, речей, що знаходяться при них, транспортних засобів і вилучати документи та предмети, що можуть бути речовими доказами або використані на шкоду для їх здоров'я;

- фотографувати і здійснювати звукозапис, кіно- та відеозйомку, дактилоскопування осіб, які затримані за підозрою у вчиненні злочину або за бродяжництво, взятих під варту, звинувачуються у вчиненні злочину, а також осіб, підданих адміністративному арешту;

- проводити огляд поклажі, багажу та огляд пасажирів цивільних повітряних, морських та річкових суден згідно з чинним законодавством;

- входити безперешкодно в будь-який час доби: на територію і у приміщення підприємств, установ і організацій, в тому числі митниці та оглядати 'їх з метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у скоєнні злочину, при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах; на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення громадян у разі переслідування злочинця або припинення злочину, що загрожує життю мешканців, а також при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах;

- організовувати при необхідності медичний огляд водіїв, затримувати, відстороняти від керування транспортними засобами осіб, які перебувають у стані сп'яніння, а також тих, які не мають документів на право керування або користування транспортними засобами;

- направляти на медичний огляд осіб, які перебувають у стані сп'яніння;

- безперешкодно використовувати транспортні засоби (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій та транспортних засобів спеціального призначення), що належать підприємствам, установам, організаціям чи громадянам для проїзду до місця події або стихійного лиха, доставки до лікувальної установи громадян, які потребують невідкладної медичної допомоги, переслідування правопорушників та їх доставки в міліцію;

- у невідкладних випадках безперешкодно й безплатно користуватись засобами зв'язку, що належать підприємствам, організаціям, установам і громадянам;

- користуватись безплатно засобами масової інформації з метою встановлення обставин злочинів та осіб, що їх скоїли, свідків, потерпілих, розшуку злочинців, які втекли, осіб, які зникли безвісти, а також в інших цілях, пов'язаних з необхідністю надання допомоги громадянам, підприємствам, установам і організаціям у зв'язку з виконанням покладених на міліцію обов'язків;

- запрошувати до міськрайліноргану громадян для надання сприяння у з'ясуванні обставин, пов'язаних з порушеннями громадського порядку;

39

- застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених Законом України "Про міліцію";

- користуватись правами, наданими Законом України "Про міліцію" та іншими законодавчими актами України.

Інші особи добового наряду чергової частини при виконанні ними службових обов'язків мають права, передбачені чинним законодавством, Законом "Про міліцію" та цією інструкцією в межах компетенції, визначеної функціональними обов'язками. При тимчасовій відсутності оперативного чергового працівник, який його заміщає, користується правами оперативного чергового. Невикористання або перевищення особами добового наряду чергової частини наданих ним прав, так само як і невикористання або неналежне використання покладених на них обов'язків, тягне відповідальність, встановлену законодавством та нормативними актами МВС України.

Реклама
ТОП Новостей
Новое в законодательстве о тарифах на воду: ценобразование, долгосрочное регулирование, дифференциация тарифов и «недополученные доходы»
В мае 2013 года правительством РФ принят ряд нормативных документов, вносящих изменения в регулировании сферы водоснабжения и водоотведения. Суть новаций разъясняет главный экономист ЗАО « Юрэнерго» Татьяна

Постановление Правительства РФ №560 от 12 июля 2011 г. / Офицеру.ру


ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 583 от 10.07.2013
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 10.07.2013 № 583 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 10.07.2013 № 583 С 10 июля 2013 ·          Справка и редакции Вид документа : ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительство РФ: Постановление № 583 от 05.08.2008
Правительство Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Ввести с 1 декабря 2008 г. новые системы оплаты труда для работников федеральных бюджетных учреждений (далее - учреждения) и федеральных государственных

Кризисы Временного правительства
Московский государственный социальный университет Факультет Экономики и Права РЕФЕРАТ По отечественной истории Кризисы Временного правительства. Выполнила студентка 1-го курса Вечернего отделения

Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 30.05.2017)
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 февраля 2017 г. N 145 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК КАТАЛОГА ТОВАРОВ, РАБОТ,

Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 30.05.2017)
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 февраля 2017 г. N 145 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК КАТАЛОГА ТОВАРОВ, РАБОТ,

Постановление Правительства РФ №583 от 5 августа 2008 г. / Офицеру.ру
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. №583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных и казенных учреждений и федеральных

Постановление правительства РФ от 09-02-2004 65 о дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную без
Москва: +74993505765 Санкт-Петербург: +78124673922 Общий (бесплатный по России): +78003502369 доб.132 Российская Федерация В целях упорядочения мер социальной защиты военнослужащих

Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036
22 июня 2017 г. 10:38 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 августа 1997 г. N 1036 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В соответствии с Законом Российской

Реклама
Календарь
Реклама
Архив сайта

2013 © Все права защищены. www.osreg.ru . При копировании материала с сайта не забываем указывать источник в виде активной ссылки на сайт.

rss