Забыли пароль?

Новости Мира
Ваш надежный партнер!

Главная Новости

Клад як підстава набуття права власності » Українські реферати

Опубликовано: 23.10.2018

Анісімов А.П., Зав. кафедрою цивільного права і процесу Тернопільської філії ОУ ВПО В«Московський університет споживчої кооперації В», канд. юрид. наук

Практично кожен росіянин хоча б раз у житті мріяв знайти скарб або приймав безпосередня участь у таких пошуках. Інтерес молодих громадян до подібного роду пошуків відображений в багатьох художніх творах для підлітків (М. Твен В«Пригоди Тома СойєраВ») і дітей (В«Скарб кота ЛеопольдаВ», В«Троє з Простоквашино В»і т.д.). Проте якщо поглянути на скарб як підстава набуття права приватної власності очима юриста, то романтична складова подібних пошуків якщо не зникає зовсім, то відчутно зменшується. Згідно п.1 ст. 233 ЦК РФ, скарб - це зариті в землі або приховані іншим способом гроші або цінні предмети, власник яких не може бути встановлений або в силу закону втратив на них право. Відмінності скарбу від знахідки полягає, по-перше, в тому, що скарбом можуть бути тільки гроші або цінні предмети, а знахідкою - будь-яке майно. По-друге, при знахідці майно вибуває з володіння власника, який відомий або може бути встановлений, проти його волі. Клад ж має на увазі намір невідомої особи-власника спеціально приховати цінне майно. По-третє, віднесення майна до розряду скарбу припускає його закопування в землю або приховування В«іншим способомВ».

Отже, наявність грошей або цінних предметів на поверхні землі буде означати їх кваліфікацію в якості знахідки. На відміну від раніше діючого законодавства (ст. 148 ЦК РРФСР 1968 р.), визнавав скарб власністю держави, Цивільний кодекс РФ (ст. 233) виділяє дві принципові особливості правових наслідків виявлення скарбу. По-перше, виявлення особою скарбу на земельній ділянці будь-якої форми власності без згоди власника ділянки спричиняє передачу скарбу (або винагороди) власнику ділянки або іншого майна. Іншими словами, виявлення скарбу на земельній ділянці, що перебуває у державній або муніципальній власності (що найчастіше і відбувається) в умовах відсутності згоди відповідного органу влади тягне відчуження скарбу в державну або муніципальну власність незалежно від його цінності. Аналогічні наслідки тягне виявлення скарбу на державному (муніципальному) земельній ділянці, що знаходиться у громадянина чи юридичної особи на праві довічного успадкованого володіння, постійного безстрокового або безоплатного термінового користування, а також оренди.

При цьому слід мати на увазі, що процес розмежування державної і муніципальної власності на землю далекий від завершення. Федеральний закон від 17 липня 2001 № 101-ФЗ В«Про розмежування державної власності на землю В»заклав процедуру розмежування державних земель на земельні ділянки, що перебувають у федеральній власності, власності суб'єктів Російської Федерації і муніципальної власності, визначив критерії, якими слід керуватися при складанні переліків таких земельних ділянок. Однак на сьогоднішній день передбачені законом процедури не доведені до кінця, хоча вже існують затверджені розпорядженнями Уряду РФ переліки федеральних земельних ділянок, йде підготовка до складання переліків земель, на які виникне в майбутньому право власності суб'єктів РФ і муніципальних утворень. Не вирішене і інший не менш важливий питання: який саме орган державної влади (місцевого самоврядування) повинен давати згоду громадянину на пошуки скарбу на земельній ділянці, що знаходиться в державній (муніципальної) власності? У якій формі орган державної влади або місцевого самоврядування повинен висловити таке згода?

Ймовірно, слід вважати найбільш оптимальною письмову форму, а в якості згаданого органу влади повинні виступати органи місцевого самоврядування. Такий висновок випливає з п.10 ст. 3 Федерального закону В«Про введення в дію Земельного кодексу Російської Федерації В»від 25 жовтня 2001 р., згідно з яким до остаточного розмежування державної власності на землю розпорядження зазначеними землями здійснюють органи місцевого самоврядування в межах їх повноважень. Однак стосовно до досліджуваних проблем представляється доцільним нормативно закріпити такий висновок. По-друге, різні правові наслідки породжує виявлення (в умовах наявності згоди власника) скарбу, в складі якого входять речі, зараховують до числа пам'яток історії та культури, або не відносяться до таких. У першому випадку такі цінності підлягають передачі у державну власність, а власник ділянки і виявила скарб особа отримують 50% вартості скарбу в рівних частках, якщо угодою між ними не передбачено інше. Дане правило не застосовується в разі виявлення скарбу особою, в коло службових обов'язків яких входить проведення розкопок і пошук скарбів (наприклад, в ході археологічних розкопок).

Якщо знайдені предмети не представляють наукової цінності, то підлягають розподілу між власником земельної ділянки і виявили скарб особою в рівних частках або у Відповідно до угоди. Цивільний кодекс РФ, проте, залишає відкритим питання про те, яким критерієм повинен керуватися знайшов скарб громадянин, визначаючи історико-культурну цінність знайдених предметів або відсутність такої. Не викликає сумнівів віднесення до числа пам'яток історії та культури виробів з дорогоцінних металів. Однак у разі виявлення серед речей, входили до складу скарбу, унікальних предметів з міді, каменю, бронзи, дерева та т.д., що мають історико-культурну або наукову цінність передбачається, по суті, презумпція знайомства громадянина з теоретичними основами історико-культурного спадщини, що малоймовірно.

Видається, що питання про віднесення знайдених у складі скарбу речах до категорії В«пам'ятників історії та культури В»та про розмір винагороди має вирішуватися на підставі результатів експертизи, яку могли б проводити посадові особи місцевих органів з охорони пам'яток історії та культури. Однак залишається відкритим питання про те, який орган безпосередньо повинен виплатити таке винагороду? Враховуючи, що чинне законодавство про охорону пам'яток історії та культури виділяє три категорії історико-культурного значення об'єктів культурної спадщини (федерального, регіонального і місцевого), відповідні виплати можуть проводитися з федерального, регіонального або муніципального бюджету. Тому, наприклад, у разі виявлення об'єкта федерального значення, такі виплати повинен виробляти територіальний орган (Міський чи районний) федеральної податкової служби. Однак у цьому випадку грошові кошти на відповідні витрати повинні бути передбачені при щорічної підготовки проекту відповідного бюджету.

Видається, що одним із варіантів врегулювання деяких порушених у цій статті проблем могло б стати прийняття постанови Уряду РФ, яким відповідні органи і процедури могли б бути чітко визначені.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту uristrus.narod.ru/

Реклама
ТОП Новостей
Новое в законодательстве о тарифах на воду: ценобразование, долгосрочное регулирование, дифференциация тарифов и «недополученные доходы»
В мае 2013 года правительством РФ принят ряд нормативных документов, вносящих изменения в регулировании сферы водоснабжения и водоотведения. Суть новаций разъясняет главный экономист ЗАО « Юрэнерго» Татьяна

Постановление Правительства РФ №560 от 12 июля 2011 г. / Офицеру.ру


ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 583 от 10.07.2013
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 10.07.2013 № 583 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 10.07.2013 № 583 С 10 июля 2013 ·          Справка и редакции Вид документа : ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительство РФ: Постановление № 583 от 05.08.2008
Правительство Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Ввести с 1 декабря 2008 г. новые системы оплаты труда для работников федеральных бюджетных учреждений (далее - учреждения) и федеральных государственных

Кризисы Временного правительства
Московский государственный социальный университет Факультет Экономики и Права РЕФЕРАТ По отечественной истории Кризисы Временного правительства. Выполнила студентка 1-го курса Вечернего отделения

Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 30.05.2017)
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 февраля 2017 г. N 145 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК КАТАЛОГА ТОВАРОВ, РАБОТ,

Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 30.05.2017)
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 февраля 2017 г. N 145 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК КАТАЛОГА ТОВАРОВ, РАБОТ,

Постановление Правительства РФ №583 от 5 августа 2008 г. / Офицеру.ру
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. №583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных и казенных учреждений и федеральных

Постановление правительства РФ от 09-02-2004 65 о дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную без
Москва: +74993505765 Санкт-Петербург: +78124673922 Общий (бесплатный по России): +78003502369 доб.132 Российская Федерация В целях упорядочения мер социальной защиты военнослужащих

Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036
22 июня 2017 г. 10:38 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 августа 1997 г. N 1036 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В соответствии с Законом Российской

Реклама
Календарь
Реклама
Архив сайта

2013 © Все права защищены. www.osreg.ru . При копировании материала с сайта не забываем указывать источник в виде активной ссылки на сайт.

rss