Забыли пароль?

Новости Мира
Ваш надежный партнер!

Главная Новости

Порядок доступу до публічної інформації

Опубликовано: 23.10.2018

видео Порядок доступу до публічної інформації

Докладно про Закон України Про доступ до публічної інформації

 

ПОРЯДОК

доступу до публічної інформаціїу виконавчому апараті Глухівської районної ради

 

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» і розпорядження голови районної ради "Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації" розпорядником публічної інформації є виконавчий апарат Глухівської районної ради стосовно інформації:-          що  була отримана або створена в процесі реалізації районною радою повноважень, передбачених законодавчими актами, та яка знаходиться у володінні виконавчого апарату районної ради;

-          що  була отримана або створена виконавчим апаратом районної ради в процесі забезпечення діяльності районної ради та яка знаходиться у володінні виконавчого апарату районної ради.


Новий порядок доступу громадян до сесій Волиньради/Протилежний Погляд LIVE

Виконавчий апарат Глухівської районної ради  не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

-          адресованими безпосередньо до депутатів районної ради, посадових осіб виконавчого апарату районної ради;

-          стосовно інформації інших органів влади України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

-          стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

 

1.2. Порядок доступу до публічної інформації в Глухівській районній  раді (далі – Порядок) регулює питання оприлюднення публічної інформації та забезпечення права запитувача інформації (фізичної, юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень) на доступ до публічної інформації, що зберігається в Глухівській районній раді.

1.3. У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом України «Про доступ до публічної інформації», а його копія в частині інших питань розглядається Законом України «Про звернення громадян». У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція розглядається за правилами, встановленими Законом України «Про звернення  громадян».

1.4. Доступ до публічної інформації  у Глухівській районній раді забезпечується шляхом:

        систематичного і оперативного оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Глухівської районної ради або будь-якими іншими способами;

        надання інформації за запитами на інформацію.

 

2. Оприлюднення публічної інформації, що зберігається в Глухівській районній раді

 

2.1. Обов’язковому оприлюдненню, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа, підлягає така інформація, що зберігається в районній раді:

інформація про районну раду (організаційна структура, цілі, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси);

інформація, що була отримана або створена у процесі реалізації районною радою повноважень, передбаченими законодавчими актами, та яка перебуває у володінні виконавчого апарату районної ради;

нормативно-правові та інші акти (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті районною радою, проекти рішень районної ради, що підлягають обговоренню;

порядок доступу до публічної інформації (порядок складання та подання запиту на інформацію та види інформації, що зберігається в районній раді);

порядок денний засідань районної ради та її органів;

інформація про розміщення місць для роботи з документами з метою отримання інформації;

інформація про депутатів районної ради та посадових осіб виконавчого апарату районної ради;

графік прийому громадян посадовими особами районної ради;

вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

перелік підприємств, організацій, установ, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Глухівського району.

2.2. Оприлюдненню не підлягає інформація, яка визначена районною радою службовою.

2.3. Перелік відомостей, що становить службову інформацію, не може бути обмеженим у доступі.

2.4. Виконавчий апарат районної ради не надає інформацію за запитами, адресованими  безпосередньо до депутатів районної ради.

2.5. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

Не належать до інформації з обмеженим доступом декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади.

2.6. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

2.7. Оприлюднення публічної інформації.

2.7.1. Інформація, яка підлягає оприлюдненню, публікується на офіційному веб-сайті Глухівської районної ради або будь-якими іншими способами.

2.7.2. Терміни оприлюднення публічної інформації:

інформація, яка підлягає оприлюдненню, публікується не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження (прийняття) документа, що містить публічну інформацію;

проекти нормативно-правових актів та рішень, розроблені виконавчим апаратом районної ради оприлюднюються не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

2.7.3. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

 

3. Надання  інформації за запитами

 

3.1. Запит на отримання публічної інформації подається до районної ради на ім’я голови районної ради в усній або письмовій формі:

- на поштову адресу : 41400, м. Глухів, вул. Києво-Московська,43 (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

- факсом (05444) 2-51-32;

- на електронну адресу: [email protected]  

та підлягає в день надходження попередньому розгляду та реєстрації у загальному відділі виконавчого апарату районної ради в журналі реєстрації інформаційних запитів (додається).

3.2. Термін виконання інформаційного запиту становить не більше 5 робочих днів з дня його реєстрації.

У разі якщо в запиті заявник зазначає, що запитувана інформація необхідна для захисту життя і свобод громадян, відповідь на запит надається не пізніше 48 годин з дня його отримання. При цьому заявник повинен обґрунтувати вимогу термінового розгляду інформації.

У випадку якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін надання відповіді продовжується до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, дане обґрунтування подається запитувачу інформації в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

3.3. Письмовий запит на отримання публічної інформації складається відповідно до форм  запитів (додається).

Форми запитів можна отримати у загальному відділі виконавчого апарату  Глухівської районної ради за адресою:  41400, м. Глухів, вул. Києво-Московська,43  та веб-сайті Глухівської районної ради.

Якщо письмовий запит наданий не за затвердженою формою, районна рада має право відмовити в наданні інформації, про що дається письмова відповідь заявникові протягом 5 робочих днів з дня реєстрації запиту. Стаття 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок відмови та відстрочки в задоволенні запиту на інформацію.

3.4. У разі подання запиту в усній формі, начальник загального відділу виконавчого апарату районної ради, відповідальний за реєстрацію документів, оформляє запит на паперовому носії (згідно з затвердженими формами) зі слів заявника.  При цьому в нижньому лівому куті останнього аркуша документа зазначається прізвище особи, яка оформила запит, її  номер телефону та підпис.

3.5. Після реєстрації запит розглядається керівництвом районної ради  відповідно до  Інструкції з діловодства у виконавчому апараті районної ради.

3.6. Після   розгляду керівництвом районної ради запит повертається до загального відділу виконавчого апарату районної ради, який  передає запит на виконання посадовій особі (особам) виконавчого апарату районної ради, зазначеній (зазначеним) у резолюції.

3.7. Відповідь на інформаційний запит в обов’язковому порядку візується головним спеціалістом-юрисконсультом відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради, безпосереднім виконавцем та  підписується головою районної ради. Після цього запит  реєструється у загальному відділі   виконавчого апарату районної ради і відправляється заявникові відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчому апараті районної  ради.

3.8.  У разі якщо районна рада не володіє запитуваною  інформацією і не зобов’язана володіти нею відповідно до своїх повноважень, виконавець документа, зазначений у резолюції, готує за підписом голови районної ради лист на адресу власника інформації (якщо він відомий) і відповідь заявникові про переадресацію його запиту та надає підписані документи до загального відділу  виконавчого апарату районної ради на відправку не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дати реєстрації запиту.

Якщо власник інформації невідомий, виконавець у вищезгаданий термін готує за підписом голови районної ради відповідь заявникові із зазначенням причин, за якими надати інформацію неможливо.

3.9. Кожний запит реєструється шляхом присвоєння йому реєстраційного індексу, який включає в себе позначення з урахуванням потреб систематизації, статистики, аналізу, пошуку запитів.

Реєстраційний індекс складається з порядкового реєстраційного номера з початку року, номера за номенклатурою справ.

Реєстраційний індекс запиту  та дата його надходження зазначаються в журналі реєстрації та обліку поданих у виконавчий апарат районної ради запитів на отримання публічної інформації та у реєстраційному штампі, який проставляється на нижньому полі першого аркуша інформаційного запиту праворуч, або на іншому вільному місці, крім місця, призначеного для підшивки документа до справи.

3.10. Робота з особами, що звернулися із запитом про надання витягів з документів, фотографування, копіювання, сканування інформації тощо, проводиться в будівлі Глухівської районної ради (перший поверх, загальний відділ виконавчого апарату районної ради) начальником загального відділу  виконавчого апарату районної ради або спеціалістом, який його заміщує відповідно до посадових обов’язків, у такому порядку.

При зверненні особи з проханням надати виписку, сфотографувати, копіювати, сканувати інформацію тощо, що зберігається в районній раді, оформляється запит відповідно до затвердженої форми, який передається керівництву районної ради.

Керівництво районної ради дає доручення підготувати копії документів, за якими зроблений запит, і передати їх у загальний відділ виконавчого апарату районної ради, де буде здійснюватися робота з документами.

 

 

 

4. Оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб

 

4.1. Рішення, дії або бездіяльність посадових осіб виконавчого апарату районної ради з питань надання публічної інформації можуть бути оскаржені заявником голові районної ради або до суду.

 

Реклама
ТОП Новостей
Новое в законодательстве о тарифах на воду: ценобразование, долгосрочное регулирование, дифференциация тарифов и «недополученные доходы»
В мае 2013 года правительством РФ принят ряд нормативных документов, вносящих изменения в регулировании сферы водоснабжения и водоотведения. Суть новаций разъясняет главный экономист ЗАО « Юрэнерго» Татьяна

Постановление Правительства РФ №560 от 12 июля 2011 г. / Офицеру.ру


ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 583 от 10.07.2013
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 10.07.2013 № 583 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 10.07.2013 № 583 С 10 июля 2013 ·          Справка и редакции Вид документа : ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительство РФ: Постановление № 583 от 05.08.2008
Правительство Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Ввести с 1 декабря 2008 г. новые системы оплаты труда для работников федеральных бюджетных учреждений (далее - учреждения) и федеральных государственных

Кризисы Временного правительства
Московский государственный социальный университет Факультет Экономики и Права РЕФЕРАТ По отечественной истории Кризисы Временного правительства. Выполнила студентка 1-го курса Вечернего отделения

Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 30.05.2017)
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 февраля 2017 г. N 145 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК КАТАЛОГА ТОВАРОВ, РАБОТ,

Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 30.05.2017)
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 февраля 2017 г. N 145 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК КАТАЛОГА ТОВАРОВ, РАБОТ,

Постановление Правительства РФ №583 от 5 августа 2008 г. / Офицеру.ру
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. №583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных и казенных учреждений и федеральных

Постановление правительства РФ от 09-02-2004 65 о дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную без
Москва: +74993505765 Санкт-Петербург: +78124673922 Общий (бесплатный по России): +78003502369 доб.132 Российская Федерация В целях упорядочения мер социальной защиты военнослужащих

Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036
22 июня 2017 г. 10:38 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 августа 1997 г. N 1036 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В соответствии с Законом Российской

Реклама
Календарь
Реклама
Архив сайта

2013 © Все права защищены. www.osreg.ru . При копировании материала с сайта не забываем указывать источник в виде активной ссылки на сайт.

rss