Забыли пароль?

Новости Мира
Ваш надежный партнер!

Додаток АВ: дивіденди та авансові внески в декларації про прибуток

Опубликовано: 25.10.2018

Дивіденди – це розподіл прибутку між власниками підприємства. Їх нарахування та виплату треба належним чином провести в обліку, в тому числі й показати в податковій звітності. Розглянемо нюанси.

 Зміст статті:

Призначення Додатку АВ податкової декларації

Додаток АВ призначений для відображення розрахунку авансового внеску з податку на прибуток підприємств, що сплачується на суму виплачених дивідендів. Цей додаток заповнюється навіть тоді, коли виплата дивідендів була фізособам, коли авансовий внесок не сплачується, так як він містить ряд. 1.1 щодо суми дивідендів, виплачених фізособам.

Додаток АВ містить таку інформація:

про суми дивідендів, які були виплачені підприємством та прирівняних до них платежів; суми дивідендів, по яким були у звітному періоді сплачені авансові внески з податку на прибуток; суми авансових внесків, що сплачувалися підприємством у звітному періоді, які пов’язані з виплатою дивідендів та прирівняних до них платежів.

До дивідендів прирівнюються платежі у вигляді частини чистого прибутку, які сплачуються:

підприємствами з державною часткою (якщо до 1 травня наступного за звітним року вони не прийняли рішення про виплату дивідендів); комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, якщо нормативи відрахувань з їх чистого прибутку встановлені відповідними місцевими радами; державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями.

►  Коли звітувати з податку на прибуток

Підприємства, які здійснили виплату дивідендів або прирівняних до них платежів мають заповнювати додаток АВ незалежно від того, чи використовують вони коригування фінрезультату на податкові різниці.

Щоб вчасно заповнити додаток АВ, варто не прогавити  терміни подачі декларації податку на прибуток .

Дивіденди та авансові внески в декларації про прибуток

При нарахуванні дивідендів існує обов’язок сплатити авансовий внесок з податку на прибуток ( пп. 57.11.2 ПКУ ). Цей внесок не зменшує суму дивідендів, яка підлягає виплаті та зараховується потім в майбутньому у рахунок сплати податку на прибуток. Авансовий внесок сплачується до виплати або одночасно з виплатою дивідендів ( пп. 51.11.2 ПКУ ).

Авансовий внесок не сплачується, якщо виплата дивідендів відбувається:

фізособам ( пп. 57.11.3 ПКУ ); платником податку на прибуток, прибуток якого звільнений від оподаткування ( пп. 57.11.3 ПКУ ). Це стосується тільки розміру прибутку, який звільнений від оподаткування. До них зокрема належать підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та є їх повною власністю ( п. 142.1 ПКУ ); Чорнобильська АЕС ( п. 142.2 ПКУ ), підприємства літакобудування ( п. 41 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ ), а також учасники проекту “Укриття” ( п. 142.3 ПКУ ); материнською компанією, яка є власником корпоративних прав, якщо сума виплачених нею дивідендів не більша за суму дивідендів, які вона отримала від інших осіб ( пп. 57.11.3 ПКУ ). Материнська компанія – це юрособа, яка є власником інших юросіб або здійснює контроль над пов’язаними юрособами ( пп. 14.1.103 ПКУ ); інститутом спільного інвестування ( пп. 57.11.6 ПКУ ); якщо податок на прибуток, з якого нараховуються дивіденди уже був сплачений (це випливає з порядку розрахунку авансового внеску з пп. 57.11.2 ПКУ ).

Авансовий внесок сплачується також при виплаті дивідендів  юрособам-нерезидентам.

У разі реінвестиції дивідендів (це операція збільшення статутного капіталу за рахунок дивідендів) авансовий внесок з податку на прибуток сплачується у порядку визначеному пп. 57.11.2 ПКУ (роз’яснення ДФС у 102.12 ЗІР).

Коли виплачуєте дивіденди юридичній особі, перевірте, чи перевищує їх сума об’єкт оподаткування податком на прибуток. Якщо так, негайно зробіть обов’язкові перерахунки та, за потреби, «дивідендний» дохід нерезидента оподаткуйте ще одним податком .

 Виплата дивідендів засновнику 2018

Зміни щодо авансового внеску з 1 січня 2018 року

З 2018 звільнені від сплати авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів платники єдиного податку ( згідно пп. 57.11.2 ПКУ ). Отже, вони тепер не зобов’язані при виплаті дивідендів у звітному періоді подавати Податкову декларацію з податку на прибуток з Додатком АВ, як це було раніше.

Порядок заповнення Додатку АВ

У заголовній частині:

проставляємо тип декларації (звітна, звітна нова чи уточнююча); вказуємо відповідний звітний період, наприклад, І квартал; зазначаємо рік (звітний податковий період 20__ року).

Код

рядка

Заповнення

1

У даному рядку наводимо суму всіх дивідендів, які були виплачені у звітному періоді, у тому числі дивіденди, з яких авансовий внесок не сплачувався; суму чистого прибутку, яка підлягає сплаті до держбюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями; дивіденди, які були сплачені материнською компанією.

1.1

Відображається сума дивідендів, сплачена фізособам. Дивіденди відображаються у повній сумі без вирахування ПДФО та ВЗ. Нагадуємо, що авансовий внесок по таким дивідендам не сплачується.

1.2

Відображається сума дивідендів, виплачена інститутом спільного інвестування. Авансовий внесок по ним також не сплачується (див. у консультації вище)..

1.3

Відображається сума дивідендів, яка нараховується платникам податку на прибуток, які звільнені від оподаткування. Авансовий внесок по таким виплатам також не сплачується (див. у консультації вище).

1.4

Відображається сума чистого прибутку, яка прирівняна до дивідендів та сплачується державними унітарними підприємствами.

1.5

Сума дивідендів, що виплачена материнською компанією. Авансовий внесок по таким виплатам також не сплачується (див. у консультації вище).

2

Відображається сума дивідендів, які були отримані материнською компанією у звітному періоді.

3

Сума перевищення отриманих дивідендів над дивідендами, які були виплаченими материнською компанією її власникам у попередньому звітному році. Якщо сума виплачених дивідендів перевищує суму отриманих, то материнська компанія сплачує авансові внески у звітному період. Отже, материнська компанія повинна вести наростаючим підсумком облік отриманих і сплачених дивідендів (пп. 57.11.3 ПКУ). Показники рядків 2 і 3 беруть участь у зменшенні бази розрахунку авансового внеску у рядку 5).

4

Тут визначається сума перевищення дивідендів над значенням об’єкта оподаткування за звітний рік, за результатами якого виплачуються дивіденди.

Сума перевищення = Дивіденди – “Сплачений” об’єкт оподаткування (СОО).

Коли Дивіденди  ≤ СОО, то авансовий внесок сплачувати не потрібно; якщо Дивіденди > СОО, тоді треба розрахувати і сплатити авансовий внесок тільки із суми перевищення.

Перевищення визначається тільки тоді, коли платник податку подав декларацію за звітний рік, за який виплачуються дивіденди (лист ДФС від 29.01.2015 р. № 2707/7/99-99-19-02-01-17).  У разі непогашеної суми податкового зобов’язання за минулий рік, тут зазначається повністю вся сума дивідендів. Аналогічно, якщо прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами неповного року, наприклад, у ІІ кварталі 2018 р. виплачуються дивіденди за результатами прибутку І кварталу 2018 р.

Якщо дивіденди виплачуються за декілька років, то сума перевищення рахується окремо для кожного року. В такому випадку в даний рядок записується сума додатних значень таких перевищень.

5

Рядок 1 – рядок 1.1 – рядок 1.2 – рядок 1.3 – рядок 2 –  рядок 3.

Визначається сума дивідендів, з якої необхідно буде сплатити авансовий внесок. Така сума не повинна перевищувати рядок 4.

6

Рядок 5 × 0,18.

Визначається сума авансового внеску, який треба було сплатити у звітному періоді при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів). Підсумкові дані по даному рядку переносяться до:

рядка 20АВ декларації; рядка 16.3 Додатка ЗП декларації.

Дивіденди в декларації про прибуток

Виплата дивідендів одночасно і юридичним, і фізичним особам

По юридичним особам – авансовий внесок сплачується, а по фізичним особам – ні. Виникає цілком закономірне питання, чи треба розподіляти на 2 частини:  оподаткування для юросіб та оподаткування фізосіб , а потім окремо рахувати перевищення. Ні, не треба. Справа в тому, що Додаток АВ не передбачає якогось окремого визначення такого перевищення. Отже, з сумою дивідендів, які були нараховані юрособам, порівнюється повний об’єкт оподаткування.

Приклад 1. Об’єкт оподаткування у 2017 році 80000 грн. Сума податку 14400 грн (= 80000×0,18). Сума оголошених дивідендів за 2017 рік дорівнює 100000 грн. Засновниками ТОВ є фізособа (70%) та юрособа (30%). Отже, дивіденди розподілені наступним чином:

70000 грн – фізособі; 30000 грн – юрособі.

Якщо дивіденди сплачуються до сплати податку на прибуток, то авансовий внесок складає 5400 грн (= 30000×0,18) та заноситься до рядка 6 Додатка АВ. Сума перевищення (рядок 4 Додатка АВ) не визначається.

Якщо дивіденди сплачуються після сплати податку на прибуток, то авансовий внесок не сплачується, так як немає суми перевищення: 30000 грн < 80000 грн. Рядок 4 Додатка АВ не заповнюється, так як туди заноситься тільки позитивне значення.

Виплата дивідендів за декілька років

Сума перевищення дивідендів над об’єктом оподаткування у такому разі рахується окремо по кожному року.

Приклад 2. Нехай до умови прикладу 1 додається: об’єкт оподаткування у 2016 р. 50000 грн (сплачений податок на прибуток 9000 грн (=50000×0,18)). Дивіденди оголошено також і за 2016 р. у розмірі 200000 грн. У такому разі за 2016 р.:

60000 грн – отримує юрособа (=200000×0,3); 1400000 грн – отримує фізособа (=200000×0,7).

Отже, по дивідендам за 2016 маємо суму перевищення: 60000 грн > 50000 грн. Різниця 10000 грн. По 2017 р. перевищення не було, тому це й буде загальна сума перевищення (рядок 4 Додатка АВ). Сплачений авансовий внесок у І кварталі 2018 р. буде становити 1800 грн (10000×0,18).

Що далі з авансовим внеском у декларації?

У наступному звітному період сума уже сплаченого авансового внеску потрапляє до рядка 21 декларації. Тоді у рядку 22 декларації наводиться різниця між нарахованим авансовим внеском (рядок 20АВ декларації) та рядком 21.

У додатку ЗП  заповнюється також рядок 16.3, якщо існують авансові внески, які не були зараховані в рахунок сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток у минулих звітних періодах. 

У рядках 16.4, 16.4.1 та 16.4.2 додатку ЗП визначається, яка частина авансового внеску зараховується до погашення податкового зобов’язання в поточному звітному періоді. Результат розрахунку, що зменшує податкове зобов’язання з рядка 16.4.1 заноситься до рядка 16ЗП декларації.

ТОП-публікації Expertus:Головбух

Реклама
ТОП Новостей
Новое в законодательстве о тарифах на воду: ценобразование, долгосрочное регулирование, дифференциация тарифов и «недополученные доходы»
В мае 2013 года правительством РФ принят ряд нормативных документов, вносящих изменения в регулировании сферы водоснабжения и водоотведения. Суть новаций разъясняет главный экономист ЗАО « Юрэнерго» Татьяна

Постановление Правительства РФ №560 от 12 июля 2011 г. / Офицеру.ру


ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 583 от 10.07.2013
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 10.07.2013 № 583 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 10.07.2013 № 583 С 10 июля 2013 ·          Справка и редакции Вид документа : ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительство РФ: Постановление № 583 от 05.08.2008
Правительство Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Ввести с 1 декабря 2008 г. новые системы оплаты труда для работников федеральных бюджетных учреждений (далее - учреждения) и федеральных государственных

Кризисы Временного правительства
Московский государственный социальный университет Факультет Экономики и Права РЕФЕРАТ По отечественной истории Кризисы Временного правительства. Выполнила студентка 1-го курса Вечернего отделения

Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 30.05.2017)
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 февраля 2017 г. N 145 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК КАТАЛОГА ТОВАРОВ, РАБОТ,

Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 30.05.2017)
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 февраля 2017 г. N 145 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК КАТАЛОГА ТОВАРОВ, РАБОТ,

Постановление Правительства РФ №583 от 5 августа 2008 г. / Офицеру.ру
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. №583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных и казенных учреждений и федеральных

Постановление правительства РФ от 09-02-2004 65 о дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную без
Москва: +74993505765 Санкт-Петербург: +78124673922 Общий (бесплатный по России): +78003502369 доб.132 Российская Федерация В целях упорядочения мер социальной защиты военнослужащих

Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036
22 июня 2017 г. 10:38 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 августа 1997 г. N 1036 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В соответствии с Законом Российской

Реклама
Календарь
Реклама
Архив сайта

2013 © Все права защищены. www.osreg.ru . При копировании материала с сайта не забываем указывать источник в виде активной ссылки на сайт.

rss