Забыли пароль?

Новости Мира
Ваш надежный партнер!

Звітність неприбуткових організацій

Опубликовано: 25.10.2018

Неприбуткові організації мають свою специфіку, так як не є платниками податку на прибуток. Облік по ним має певну свою специфіку, зокрема й у звітності. Який же комплект звітів вони подають та у яких випадках сьогодні в даній консультації.

 Зміст статті:

Що таке неприбуткова організація та які їх види існують

Неприбуткова організація – це юрособа, у якої немає мети одержання прибутку з подальшим його розподілом між учасниками (далі – НПО). Єдиного нормативного документу, який регулює діяльність таких організацій насьогодні не існує, а тому всі вони регулюються окремими нормативними актами. В таблиці нижче наведений їх перелік.

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі >

  Про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій пенсійних фондів

Вимоги ПКУ до неприбуткових організацій

За Податковим кодексом України до НПО належать усі неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств та до яких дотримуються вимоги п. 133.4 ПКУ :

організація має бути утворена в порядку, визначеному спеціальним законом, що регулює діяльність таких організацій; внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій; в установчих документах є заборона щодо розподілу прибутку між засновниками та учасниками організації, крім оплати праці та нарахування ЄСВ ; після припинення НПО активи передаються аналогічним неприбутковим організаціям або зараховуються до доходів державного бюджету (крім ОСББ).

Обов’язковою умовою для НПО є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами ( пп. 133.4.2 ПКУ ).

►  Правила заповнення звіту неприбуткової організації

Якщо НПО порушує вищенаведені вимоги, то вона сплачує самостійно визначену суму податку на прибуток , виходячи із суми операції (операцій) нецільового використання активів. Потім НПО виключається з Реєстру неприбуткових установ та організацій та вважається платником податку на прибуток для цілей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення ( пп. 133.4.3 ПКУ ).

Таким чином, неприбуткова організація – це не певний окремий вид підприємств чи організацій, а податковий статус, який дає можливість не сплачувати податок на прибуток. До НПО можуть бути віднесені усі юрособи, якщо їх умови діяльності відповідають п. 133.4 ПКУ .

Види доходів неприбуткових організацій

Для забезпечення своєї діяльності НПО можуть отримувати наступні доходи.

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі >

►  Реєстр неприбуткових організацій: як потрапити і не «вилетіти»

Облік вищеназваних доходів НПО ведеться відповідно до П(С)БО 15 “Дохід” , зокрема з виконанням його положень щодо обліку коштів цільового фінансування: отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, в яких були зазнані витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування ( п.17 П(С)БО 15 ).

При порушенні цільового використання вищезазначених доходів з них сплачується податок у розмірі 18% (не з фінансового результату, а саме з суми нецільового використання).

Податкова звітність неприбуткових організацій

Особливості полягають в  складі податковій звітності, решта ж (фінансова, статистична) складається та подається за тими ж правилами, що й для інших підприємств, організацій.

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі >

Отже, основним звітом НПО є Звіт про використання доходів (прибутків) , який призначений для контролю дотримання умов статусу НПО. Даний звіт можна не подавати у разі відсутності у звітному періоді об’єктів оподаткування або показників, які підлягають декларуванню ( роз’яснення ДФС у листі від 16.03.2017 р. № 5264/6/99-99-15-02-02-15 ).

Також ДФС зробила виняток з загального правила для профспілок: профспілки та їх об’єднання, організації профспілок подають звіт тільки у разі порушення вимог п. 133.4 ПКУ , тобто у разі нецільового використання доходів ( п. 46.2 ПКУ та лист ДФС України від 08.02.2017 № 2991/7/99-99-15-02-01-17 ).

►  Чи потрібно неприбутковій організації подавати звіт про суми податкових пільг щодо звільнення від сплати податку на прибуток

Податкова декларація з податку на прибуток неприбутковими організаціями не подається, крім випадків, коли сталося порушення умов неприбуткового статусу ( п. 133.4 ПКУ ) та вони втратили статус неприбуткових.

З наступного року за тим, у якому сталося порушення неприбуткового статусу, НПО  подає податкову декларацію з податку на прибуток і фінансову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, що встановлений для звичайних платників податку на прибуток, тобто:

обирається річний податковий період, якщо дохід менше 20 млн грн; обирається квартальний податковий період, якщо дохід більше 20 млн грн; оподатковується уже фінрезультат від діяльності, а не нецільове використання коштів; Звіт про використання доходів НПО подавати не потрібно, так як підприємство уже відсутнє в реєстрі НПО.

Також за роз’ясненням ДФС для НПО не треба подавати Звіт про суми пільг з податку на прибуток , так як статус НПО не вважається пільгою та НПО не входять до Довідника податкових пільг, який публікує ДФС на своєму офіційному веб-сайті.

Фінансова звітність неприбуткових організацій

Фінансова звітність подається у такому ж порядку, як і для інших підприємств та організацій. Держстат зокрема зазначає, що  всі юридичні особи, незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, зобов’язані подавати фінансову звітність користувачам, у тому числі й органам державної статистики ( лист Держстату від 20.05.2016 р. №15.2-20/788Пі ). Крім Держстату за нормами Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996 (далі – Закон про бухоблік) фінансова звітність має надаватися трудовому колективу, власникам (засновникам), організаціям вищого рівня, яким підпорядковуються НПО, якщо такі є.

►  Про особливості подання податкової звітності з податку на прибуток неприбутковими організаціями

Також необхідно подавати фінансову звітність до ДФС разом зі Звітом про використання доходів НПО, що прямо вимагає п. 46.2 ПКУ . Фінзвітність має статус додатка та є невід’ємною частиною звіту.

Також фінансова звітність подається до ДФС, якщо сталося порушення умов неприбуткового статусу. У такому випадку НПО подають фінансову звітність разом з декларацією з податку на прибуток у квартальний звітний період. Фінансова звітність має статус додатка до неї.

Статистична звітність неприбуткових організацій

Статистична звітність є обов’язковою до подання в Держстат. Якихось окремих статзвітів для НПО не передбачено – усе залежить від сфери їх діяльності. Є окремі звіти, що пов’язані з підприємництвом, є звіти пов’язані з зовнішньоекономічною діяльністю, з оплатою праці. Також є звіти, які подають ОСББ та громадські організації. Серед основних можна назвати:

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі >

 Фінансова звітність неприбуткової організації

Існують також й інші звіти, що пов’язані, наприклад, з торгівлею, імпортом послуг, виробництвом промислової продукції. Якщо в НПО є така діяльність, то потрібно подавати й дані звіти. З повним переліком форм статзвітності на 2018 р. можна ознайомитися в Загальному табелі (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2018 рік, який затверджений наказом Держстату від 20.12.2017 р. № 330.

Відповідальність неприбуткових організацій за неподачу звітів та декларацій

Неподання податкової звітності.  Звіт про використання доходів, який подають НПО, хоча й не називається декларацією, але прирівняний до неї, а отже штрафи застосовуються такі ж, як і для інших декларацій ( п. 46.1 ПКУ ). Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання платником Звіту про використання доходів для НПО тоді визначена   п. 120.1 ПКУ :

штраф за перше неподання – 170 грн; штраф за повторне неподання протягом року – 1020 грн.

Такі ж самі штрафи передбачені й за неподання декларації з податку на прибуток, яку НПО зобов’язаний подати при порушенні умов неприбутковості (тут можливий і штраф та пеня за несплату податку).

►  Неприбуткова організація звітує до ДФС: тут без привілеїв

Неподання фінансової звітності в ДФС. Відповідальність для НПО є аналогічною до неподання декларації (звіту), а саме (роз’яснення ДФС 102.25 ЗІР):

штраф за перше неподання – 170 грн; штраф за повторне неподання протягом року – 1020 грн.

Неподання фінансової звітності в Держстат. Відповідальність визначена ст. 164-2 КпАП .  До посадових осіб може бути застосований адмінштраф ( ст. 164-2 КпАП ):

перше неподання –  від 136 до 255 грн; повторне неподання протягом року – від 255 до 340 грн.

 Перелік витрат, які дозволено включати до податкової знижки

Неподання статистичної звітності. Відповідальність визначена ст. 186-3 КпАП .  До посадових осіб може бути застосований адмінштраф ( ст. 186-3 КпАП ):

перше неподання –  від 170 до 255 грн; повторне неподання протягом року – від 255 до 425 грн.

Вказані штрафи мають право накладати уповноважені особи органу Держстату. 

Реклама
ТОП Новостей
Новое в законодательстве о тарифах на воду: ценобразование, долгосрочное регулирование, дифференциация тарифов и «недополученные доходы»
В мае 2013 года правительством РФ принят ряд нормативных документов, вносящих изменения в регулировании сферы водоснабжения и водоотведения. Суть новаций разъясняет главный экономист ЗАО « Юрэнерго» Татьяна

Постановление Правительства РФ №560 от 12 июля 2011 г. / Офицеру.ру


ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 583 от 10.07.2013
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 10.07.2013 № 583 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 10.07.2013 № 583 С 10 июля 2013 ·          Справка и редакции Вид документа : ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительство РФ: Постановление № 583 от 05.08.2008
Правительство Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Ввести с 1 декабря 2008 г. новые системы оплаты труда для работников федеральных бюджетных учреждений (далее - учреждения) и федеральных государственных

Кризисы Временного правительства
Московский государственный социальный университет Факультет Экономики и Права РЕФЕРАТ По отечественной истории Кризисы Временного правительства. Выполнила студентка 1-го курса Вечернего отделения

Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 30.05.2017)
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 февраля 2017 г. N 145 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК КАТАЛОГА ТОВАРОВ, РАБОТ,

Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 30.05.2017)
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 февраля 2017 г. N 145 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК КАТАЛОГА ТОВАРОВ, РАБОТ,

Постановление Правительства РФ №583 от 5 августа 2008 г. / Офицеру.ру
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. №583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных и казенных учреждений и федеральных

Постановление правительства РФ от 09-02-2004 65 о дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную без
Москва: +74993505765 Санкт-Петербург: +78124673922 Общий (бесплатный по России): +78003502369 доб.132 Российская Федерация В целях упорядочения мер социальной защиты военнослужащих

Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036
22 июня 2017 г. 10:38 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 августа 1997 г. N 1036 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В соответствии с Законом Российской

Реклама
Календарь
Реклама
Архив сайта

2013 © Все права защищены. www.osreg.ru . При копировании материала с сайта не забываем указывать источник в виде активной ссылки на сайт.

rss