Забыли пароль?

Новости Мира
Ваш надежный партнер!

Бухоблік з ПДВ

Опубликовано: 25.10.2018

У бухобліку за вхідним ПДВ суму дебетують, а зобов’язання — кредитують. Зведений дебет-кредит ПДВ показує, скільки ми винні бюджету або яку суму нам відшкодують.

 Зміст статті:

Наразі порядок ведення бухгалтерського обліку ПДВ визначає  Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затверджена наказом Мінфіну від 01.07.1997 № 141  (далі — Інструкція № 141).

Час від часу до  Інструкції № 141  вносили зміни, але майже всі вони стосувалися докодексного періоду. Із набранням чинності Податковим кодексом України (ПК)  Інструкцію № 141  оновлювали наприкінці 2011 року, у 2015 році та згідно з наказом Мінфіну від 17.02.2017 № 241 (далі — Наказ № 241). Стільки всього змінилося, що мінфінівцям довелося буквально ревізувати весь нормативний документ, щоб привести його у відповідність до сьогодення. Але головною передумовою внесення змін стало запровадження системи електронного адміністрування ПДВ та відкриття електронних ПДВ-рахунків в органах Казначейства, на які платники із власного поточного банківського рахунку перераховують кошти в сумах, необхідних для реєстрації податкових накладних, і для проведення розрахунків із бюджетом. Отож з’явилась необхідність відображення найпоширеніших бухгалтерських операцій, пов’язаних із нарахуванням податкових зобов’язань та формуванням податкового кредиту в умовах  електронного адміністрування ПДВ  та руху коштів у  системі електронного адміністрування ПДВ .

ПДВ — 2018

Рахунки для обліку ПДВ

Для ведення обліку ПДВ  Інструкція № 141  та  Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291  (далі — Інструкція № 291), передбачають  такі субрахунки :

641 «Розрахунки з податків»; 643 «Податкові зобов’язання»; 644 «Податковий кредит»; 315 «Спеціальні рахунки в національній валюті».

Поява нового субрахунку 315 зумовлена запровадженням системи  електронного адміністрування ПДВ .

►  «Суто податкові» накладні, або Податкові накладні, яких не видають покупцеві

Нагадаємо, що субрахунком 315 Інструкцію № 291 було доповнено згідно з  наказом Мінфіну від 18.06.2015 № 573 .

Субрахунок 315 призначений для обліку коштів на  електронному ПДВ-рахунку , відкритому платникові ПДВ у Казначействі, а також на інших спеціальних рахунках, відкритих у банку та/або органі Казначейства згідно із законодавством.

Варто звернути увагу, що цей субрахунок запроваджено лише для обліку коштів, а не контролю реєстраційної суми ПДВ. Відображення в бухгалтерському обліку типових операцій  на електронному ПДВ-рахунку наведено в Прикладі.

Приклад:  Рух коштів у системі електронного адміністрування ПДВ

Нарахування «умовних» податкових зобов’язань

Починаючи з 01.07.2015 під час придбання або виготовлення товарів, послуг, необоротних активів усю суму ПДВ одразу включають до складу податкового кредиту незалежно від того, чи будуть їх використовувати в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника ПДВ або в операціях, що не є об’єктом оподаткування чи звільнені від оподаткування ПДВ ( п. 198.3 ПК ).

 Податкові зобов’язання з ПДВ після інвентаризації

Однак, якщо таке придбання не пов’язане з господарською діяльністю платника або придбані з ПДВ товари, послуги, необоротні активи використовують не у господарській діяльності чи в операціях, що не оподатковуються ПДВ, платник зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ у порядку, встановленому пунктом 198.5 ПК . У такому разі платник не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду має скласти зведену податкову накладну і зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН). Зазначені вимоги стосуються і товарів, послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01.07.2015, — якщо під час такого придбання або виготовлення суми ПДВ були включені до складу податкового кредиту.

У такому разі  податкові зобов’язання визначають  за товарами, послугами, необоротними активами, придбаними для використання:

в неоподатковуваних операціях — на дату їх придбання; в оподатковуваних операціях, але які починають використовувати в неоподатковуваних операціях, — на дату початку їх фактичного використання, визначену у первинних документах.

Порядок відображення в обліку негосподарських операцій розглянемо на Прикладі.

Приклад:  Облік ПДВ у разі використання товарів у негосподарській діяльності

Пропорційний розподіл ПДВ

Змінилися також правила пропорційного віднесення сум ПДВ до податкового кредиту в разі здійснення платником ПДВ одночасно оподатковуваних та не оподатковуваних ПДВ операцій згідно зі  статтею 199 ПК .

Нагадаємо, що до 01.07.2015 платник ПДВ (покупець) мав право віднести до податкового кредиту ту частку ПДВ, сплаченого (нарахованого) під час придбання або виготовлення товарів, послуг, необоротних активів, яка відповідає частці їх використання в оподатковуваних операціях.

►  Податкові накладні за щоденними підсумками операцій

З огляду на те, що з 01.07.2015 весь «вхідний» ПДВ належить до податкового кредиту, в разі якщо такі товари, послуги, необоротні активи надалі частково використають в оподатковуваних операціях, а частково — у неоподатковуваних, платник має нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ. При цьому розмір частки має відповідати частці використання таких товарів, послуг, необоротних активів у неоподатковуваних операціях.

Для прикладу, якщо частка використання товарів в оподатковуваних операціях, розрахована за підсумками 2014 року, становить 60%, відповідно, частка використання товарів у неоподатковуваних операціях — 40% (100% – 60%). Тобто в разі придбання товарів, що їх використовуватимуть одночасно в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях, на суму 12 000 грн., у т. ч. ПДВ — 2000 грн., до податкового кредиту підприємство відносить усю суму ПДВ 2000 грн., а до податкових зобов’язань — 800 грн. (2000 грн. × 0,4).

Розподіл ПДВ за новими правилами відображають в обліку подібно до обліку негосподарських операцій (див. Приклад).

►  Як захистити податковий кредит від несумлінного постачальника

За підсумками року платник ПДВ проводить перерахунок ПДВ, за результатами якого донараховує (зменшує) податкові зобов’язання з ПДВ на підставі розрахунку коригування, зареєстрованого в ЄРПН.

Суму донарахованого податкового зобов’язання з ПДВ на підставі розрахунку коригування, складеного за результатами проведеного перерахунку відповідно до статті 199 ПК, платник ПДВ відображає проведенням: Д-т 643 (аналітичний рахунок «Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню») — К-т 641/пдв.

Одночасно на цю суму ПДВ збільшуються витрати платника ПДВ з відображенням: Д-т 949 — К-т 643 (аналітичний рахунок «Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню»).

У разі надмірно нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ проводять коригування, яке відображають в обліку проведенням: Д-т 641/пдв — К-т 643 (аналітичний рахунок «Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню»).

►  Бухгалтерський облік та фінансова звітність в неприбуткових організаціях

Одночасно на цю суму ПДВ збільшуються доходи платника ПДВ з відображенням: Д-т 643 аналітичний рахунок «Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню» — К-т 719.

Податкові накладні на суму перевищення

Підпункт 1.3  Інструкції № 141 передбачає необхідність відображення податкових зобов’язань з ПДВ у сумі перевищення фактичної собівартості проданих товарів, робіт, послуг над фактичною ціною їх продажу. Але не визначено, на якому саме рахунку обліку витрат діяльності потрібно відображати цю суму.

►  Виправляємо помилки у податковій накладній та заповнюємо розрахунок коригування

З огляду на рекомендації Мінфіну із цього питання, викладені у  листі від 07.05.2013 № 31-08410-07/23-1524/2/1696 , нараховане на суму перевищення податкове зобов’язання слід включати до складу інших витрат поточного періоду. Цю операцію відображають проведенням: Д-т 949 «Інші витрати операційної діяльності» — К-т 643.

Податкові накладні, отримані із запізненням

У  пункті 8 Інструкції № 141  роз’яснено, як відображати в обліку покупця  податкові накладні , не отримані від продавця, але своєчасно зареєстровані в ЄРПН. У такому разі суму ПДВ відображають за дебетом субрахунку 644 (аналітичний рахунок «Податковий кредит непідтверджений») у кореспонденції з кредитом рахунків обліку зобов’язань.

 Причини виникнення показника ∑Перевищ

Якщо  податкову накладну  отримано з порушенням терміну реєстрації, зазначену в ній суму податкового кредиту відображають за дебетом субрахунку 641/пдв у кореспонденції з кредитом субрахунку 644 «Податковий кредит» (аналітичний рахунок «Податковий кредит непідтверджений»).

Наступного дня після останнього дня граничного терміну для реєстрації податкової накладної в ЄРПН суму ПДВ, що міститься у такій податковій накладній, відображають за дебетом субрахунку 949 у кореспонденції з кредитом субрахунку 644 (аналітичний рахунок «Податковий кредит непідтверджений»).

ТОП-публікації Expertus:Головбух

Реклама
ТОП Новостей
Новое в законодательстве о тарифах на воду: ценобразование, долгосрочное регулирование, дифференциация тарифов и «недополученные доходы»
В мае 2013 года правительством РФ принят ряд нормативных документов, вносящих изменения в регулировании сферы водоснабжения и водоотведения. Суть новаций разъясняет главный экономист ЗАО « Юрэнерго» Татьяна

Постановление Правительства РФ №560 от 12 июля 2011 г. / Офицеру.ру


ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 583 от 10.07.2013
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 10.07.2013 № 583 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 10.07.2013 № 583 С 10 июля 2013 ·          Справка и редакции Вид документа : ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительство РФ: Постановление № 583 от 05.08.2008
Правительство Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Ввести с 1 декабря 2008 г. новые системы оплаты труда для работников федеральных бюджетных учреждений (далее - учреждения) и федеральных государственных

Кризисы Временного правительства
Московский государственный социальный университет Факультет Экономики и Права РЕФЕРАТ По отечественной истории Кризисы Временного правительства. Выполнила студентка 1-го курса Вечернего отделения

Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 30.05.2017)
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 февраля 2017 г. N 145 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК КАТАЛОГА ТОВАРОВ, РАБОТ,

Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 30.05.2017)
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 февраля 2017 г. N 145 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК КАТАЛОГА ТОВАРОВ, РАБОТ,

Постановление Правительства РФ №583 от 5 августа 2008 г. / Офицеру.ру
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. №583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных и казенных учреждений и федеральных

Постановление правительства РФ от 09-02-2004 65 о дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную без
Москва: +74993505765 Санкт-Петербург: +78124673922 Общий (бесплатный по России): +78003502369 доб.132 Российская Федерация В целях упорядочения мер социальной защиты военнослужащих

Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036
22 июня 2017 г. 10:38 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 августа 1997 г. N 1036 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В соответствии с Законом Российской

Реклама
Календарь
Реклама
Архив сайта

2013 © Все права защищены. www.osreg.ru . При копировании материала с сайта не забываем указывать источник в виде активной ссылки на сайт.

rss